بازرگانی نیک خواه دارای تیمی مجرب از بهترین ترخیص کاران کشور است. گستره فعالیت های ما در تمام گمرکات و بنادر اصلی کشور و همینطور مناطق آزاد است.

در کنار تیم ترخیص، کارشناسان مستقر در دفاتر تهران و بندرعباس، تمامی مراحل ورود و ترخیص کالا از جمله ثبت سفارش، اظهار کالا و پیگیری اخذ مجوزات را انجام می دهند؛ ورود دائم، ورود موقت، ورود ترانزیتی، صادرات مجدد و …