بازرگانی نیک خواه به دلیل حضور چندین ساله در تجارت بین الملل توانسته است ارتباطات گسترده ای با شرکت های حمل و نقل بین المللی ایجاد کند. به همین علت یکی از خدمات ما کنترل و هماهنگی امور مرتبط با حمل و نقل و لجستیک کالای خریداری شده از مبدا تا مقصد است؛ حمل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی از تمام نقاط جهان.

همچنین از طریق دفاتر ترکیه و امارات امکانات لازم جهت انجام فرآیندهای لجستیکی مانند کراس استاف، ترانشیپ و ترانزیت مهیا است.